Kebony Clear Decking används i detta bostadsprojekt i Seattle, Washington. Den unika blandningen av cedertrall och aluminiumräcken skapar tillsammans en välkomnande utomhusmiljö. De integrerade belysningsarmaturerna på däckräckena ger ytterligare ett lager av komfort och njutning.