Användning och underhåll

1. Huvudsakliga användningsområden

Kebony® är det bästa materialvalet för utebruk, där hållbarhet, miljöklassningar och lågt underhåll är viktigt. Kebony tillverkas av virke från hållbara källor och impregneras med en biobaserad giftfri vätska. Polymeren som bildas binds permanent inuti träfibrerna, vilket skapar ett stabilt, hårt och hållbart trä.

2. Produktsäkerhet

Kebony är miljövänligt och giftfritt, både vid användning och vid bortskaffning.

3. Bearbetning / vidare behandling

Kebonyträ kan bearbetas med vanliga verktyg och maskiner för trä. Kebony Character är inte ämnat för vidare ytbearbetning. Kebony Clear kan slipas, borstas, hyvlas och profileras utan att prestanda eller hållbarhet påverkas.

4. Formstabilitet

Kebony är en naturlig träprodukt, vilket innebär att det kan svälla och krympa något beroende på förändringar i luftfuktigheten. Kebony-processen förbättrar dock formstabiliteten i träet väsentligt. Den maximala svällningen på brädor från helt torr till fullständig vattenmättnad är:

  • 6 % av brädans bredd för Kebony Character
  • 4 % för Kebony Clear.

5. Utseende & Ytbehandling (efter installation)

Kebony-brädor har en mörkt brun färg som med tiden förändras till en silvergrå patina. Hur lång tid den här processen tar beror på exponering och vilken behandling som används. Vanligtvis sker detta gradvis, men intensiv exponering för solljus och regn accelererar processen. Förändringen i utseende påverkar inte träets motstånd mot röta eller andra tekniska produktegenskaper. Ytbehandling med olja, bets eller färg minskar den grå effekten eller förändrar färgen på träet:

  • Alla Kebonyprodukter kan ytbehandlas om man önskar behålla originalfärgen så länge som möjligt.
  • När ytbehandling appliceras bör instruktioner från tillverkaren av ytbehandlingen följas.

6. Kebony + metaller

Zink

Beslag av rostfritt stål är det bästa, men Kebony kan även användas med beslag i aluminium, eller emaljerade, pulverlackade eller folierade utan oro för missfärgning. Ibland kan dock avrinning av ytvatten från Kebony resultera i missfärgning av angränsande material. Det kan exempelvis orsaka svarta fläckar på zinkbeslag. Detta är ett av skälen till att fästdon av rostfritt stål är ett krav. Zink kan orsaka svarta missfärgningar på träet.

Koppar

Avrinning från Kebony på kopparbeslag kan orsaka färgvariationer i kopparn. Den koppar som kommer i kontakt med avrinningsvätskan håller sig blank, medan övriga koppardelar oxiderar och antar en mörkt grön eller svart färg.

Kebony frånsäger sig allt ansvar för produkter som inte är tillverkade av Kebony.

7. Underhåll av obehandlat Kebony-trä

Säkerhet vid användning av rengöringsprodukter

Instruktioner på etiketter till rengöringsprodukter bör följas noga vad gäller användning, säkerhetsinstruktioner och bortskaffande. Se tillverkarens riktlinjer för hantering och applicering vid användande av rengöringsprodukter. Rengöringsprodukter med ett pH-värde högre än 12 bör inte användas. Vi rekommenderar att alltid testa rengöringsprodukten på ett undanskymt ställe.

Användning av högtryckstvätt

Kebony rekommenderar inte att du använder högtryckstvätt på produkterna. Kebony-brädor kan dock tvättas med högtryckstvättar utrustade med lämpliga borstar som minskar och sprider ut vattenstrålen till säkra nivåer. Vattenstrålen i en högtryckstvätt ska aldrig riktas direkt mot träytan.

Ytrengöring

Avlägsnande av smutsavlagringar, sand och andra partiklar görs helt enkelt med en borste och vatten.

Ytbeväxtning av mögel eller alger kan avlägsnas med borste och vatten med vanliga rengöringsprodukter för hushåll eller särskilt rengöringsmedel för utomhusbruk.

Tillverkarens riktlinjer för rengöringsprodukterna bör följas. Kebony rekommenderar att skölja med rent vatten när alla avlagringar på ytan har avlägsnats med en rengöringsprodukt.

För att tvätta bort svarta fläckar och missfärgning som orsakas av inkompatibla metalldelar som zink och järn kan ytan rengöras med oxalsyra. Tillverkarens instruktioner bör följas. Sådana starka rengöringsprodukter kan göra nyansen på Kebonyträet ljusare än vid installation. Du kan välja om du vill tvätta bara de missfärgade områdena eller om du vill rengöra hela ytan – tänk på att det gör ytfärgen ljusare.  Kom ihåg att skölja ytan noggrant med rent vatten efter rengöring.

8. Förvaring

Kebonybrädor bör förvaras i originalförpackning eller helt inpackade och helt förslutet under skyddande material (t.ex. en presenning) innan installation.

9. Bortskaffande av avfall

Spillprodukter från Kebonybrädor kan bortskaffas på samma sätt som obehandlat trä. Kebony kan brännas som obehandlat trä.

10. Hänvisningar

Andra Kebony-dokument kan laddas ner från vår sida med tekniska data:

  • Produktdatablad
  • Materialdatablad
  • Installationsguider
  • Materialsäkerhetsdatablad