Miljö & Hållbarhet

Hållbarhet är själva kärnan i vår verksamhet

På Kebony anser vi att våra intressenter är våra kunder, arbetsgivare, leverantörer, myndigheter, kreditorer, aktieägare och samhället i stort. Vi förstår att det vi gör som bolag hänger ihop med branschen och samhället i stort, och påverkar fler än våra aktieägare och kunder. Vi tänker global hållbarhet och miljöförvaltning i allt vi gör.

Kebony är stolta över att ha lanserat sin andra hållbarhetsrapport!  

HÅLLBARHETSRAPPORT 2022

Baserat på FN’s hållbarhetsmål är rapporten en transparent översikt över Kebonys arbete med hållbarhet och visar att bolaget kontinuerligt strävar efter att förbättra sina ESG-resultat varje år. Data för 2022 bygger på en väsentlighetsanalys genomförd under 2021, och som pekade på två huvudområden där bolaget kan förbättra sin påverkan på miljön. Dessa inkluderar åtgärder för att använda trämaterial som hämtas från områden närmare bolagets huvudmarknader, samt att utforska alla möjligheter att minska koldioxidavtrycket i varje fas av bolagets produktionsprocess. 

Den offentligt tilgängliga hållbarhetsrapporten visar tydliga framsteg i de mål som fastställts i 2021, i hållbarhetsvägkartan. Kebony fortsätter att bana väg för en bättre, grönare framtid och uppmanar yrkesverksamma i byggbranschen över hela världen att se hållbart trä som det ”nye normala”.  

ÖPPENHET

Kebony Group arbetar för att uppfylla skyldigheterna i den norska öppenhetslagen. Bekymmer/frågor vid detta tillfälle kan riktas till Kebony genom att använda e-postadressen [email protected]

Kebony Group omfamnar den norska transparenslagen för att upprätthålla normer för mänskliga rättigheter. Här hittar du vår strategi och utvärderingar av leverantörskedjan avseende mänskliga rättigheter.

Som en del i bolagets program för samhällsansvar har Kebony valt att stödja och delta i ett antal hållbarhetsinitiativ:

 

Kebony is FSC®certified

Kebony är FSC®-certifierade. Forest Stewardship Council® (FSC®) arbetar för att förbättra skogsbruk världen över, och deras certifieringar skapar ett incitament för skogsägare och andra ansvariga att följa bästa praxis både socialt och miljömässigt. FSC® fungerar som en länk mellan skogen och slutanvändaren, och ser till att produkter med FSC®-märkningen upprätthåller principer och kriterier för att uppnå höga sociala och miljömässiga fördelar och hänsynstaganden. Alla Kebony Clear- och Kebony Character-produkter är FSC®-certifierade.

 

PEFC, The Programme for the Endorsement of Forest Certification

PEFC, The Programme for the Endorsement of Forest Certification är världens största organisation för skogscertifiering. PEFC stöder nationella skogscertifieringssystem som har utvecklats genom flerpartsprocesser och skräddarsytts efter lokala prioriteringar och förhållanden. PEFC främjar också hållbart skogsbruk via sin oberoende tredjeparts certifieringsprocess. Kebonys trä tas från hållbart brukade skogar med stora virkesskördar.

 

Swan Eco-labelled

Alla varor som levereras av Kebony bär den nordiska miljömärkningen Svanenmärket, som är en av världens mest ambitiösa miljöcertifieringar. Svanenmärket är en garanti för att våra produkter är bland de minst miljöbelastande på marknaden.

Svanen är den officiella nordiska miljömärkningen, som infördes av Nordiska ministerrådet. Svanen-märkningens vision är ett hållbart samhälle, där framtida generationer kan njuta av samma villkor och möjligheter som vi. Ett viktigt steg mot denna vision är att hjälpa konsumenter att välja de miljövänligaste produkterna. Svanen-logotypen visar att en produkt är ett bra miljöval.

Se Kebony`s certifikat från Svanenmärket
Certifikat fabrik Norge
Certifikat fabrik Belgia

 

Kebony är medlem i det norska Grønn byggallianse (Norwegian Green Building Council, NGBC), en oberoende organisation för industriledare inom den norska bygg- och fastighetsbranschen. NGBC:s syfte är att öka miljöstandarden i norsk byggindustri genom att utveckla BREEAM-NOR på ett sätt som gör att miljövänliga byggnader blir efterfrågade och högt eftertraktade.

 

Kebony har fått det bästa omdömet, ”A” i det svenska webbaserade systemet SundaHus Miljödata. Systemet används av fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer som vägledning i materialvalet till husbyggen.

Kebonys leverantörer är uppskattade partners och viktiga för att vi ska nå våra mål. Du hittar våra allmänna köpevillkor här.

Kebony har grundläggande värderingar och principer som återspeglas i våra etiska riktlinjer. Här kan du läsa våra etiska riktlinjer och Kebonys uppförandekod för leverantörer.