Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad är Kebony?

Kebony är ett mycket slitstarkt, hållbart trä med estetik och prestanda liknande tropiskt trä, som kräver minimalt underhåll vilket ger låga livscykelkostnader. Läs mer här; INFOGA LÄNK

Vilka säljer Kebony?

Våra återförsäljare hittar man via följande länk;Återförsäljare

Var tillverkas Kebony?

Kebony tillverkas i egna fabriker i Norge och i Belgien.

Kommer Kebony med någon form av garanti?

Kebony erbjuder upp till 40 års garanti mot röta för material monterat ovan jord och vatten, för alla detaljer läs mer här; Garantibevis

Vad är skillnaden mellan Kebony och värmebehandlade träslag?

Kebonys teknik är en kombination av två saker; behandling med bio-baserad vätska och exponering för värme på över 100 °C, vilket gör att träets cellvägg permanent tjocknar. Värmebehandlat trä är endast uppvärmt till en hög temperatur (170 °C – 215 °C), vilket inte förändrar cellstrukturen i virket permanent. Läs mer här INFOGA LÄNK

Vilken typ av infästning bör användas tillsammans med Kebony?

Vi rekommenderar syrafast (A4) i väldigt utsatta marina miljöer och rostfritt (A2) för övrigt.

Hur snabbt får Kebony sin gråa patina?

Kebony saluför en produkt/material som inte på något sätt är infärgat ifrån produktionen.
När materialet levereras har det en mörk nougatbrun färg, en följd av modifieringsprocessen, läs mer här INFOGA LÄNK
Den bruna färgen kommer över tid (enbart beroende på intensiteten av exponering av väderelement) anta en silvergrå patinering, med tanke på skillnaderna i exponering så är variationerna i tid stor, allt ifrån några månader till flera år.
Detta är en helt naturlig process där tidsskillnaden är beroende på de faktorer som varje enskilt projekt har såsom väderstreck, alla typer av utsprång, allmän skuggbildning m.m m.m
Att patinering kan variera stort kan ju naturligtvis uppfattas som estetiskt negativt men är dock en helt naturlig del av materialets egenskaper.
Med andra ord är det inget fel på materialet, att det kan skilja lite i utseende/kulör/nyans är en naturlig del av att välja Kebony.

Varför beskrivs Kebony som ett miljövänligt alternativ?

Kebony har ett litet ekologiskt fotavtryck jämfört med de flesta andra träprodukter. Detta beror på två saker: 1) Kebony´s långa hållbarhet – som garanterar att kolinnehållet binds under lång tid jämfört med tiden för återväxt av det trä som Kebony tillverkas av och 2) Kebony´s policy att bara använda trä som har odlats och skördats på ett hållbart sätt. Kebonyträ för båtdäck är ett bra exempel: Den färdiga kebonyträprodukten för båtdäck har ett ekologiskt fotavtryck som är mindre än en fjärdedel av det från en produkt av teak. Kebony´s hela produktflora innehar den nordiska miljömärkningen Svanen. Kebony använder jordbruksavfall som källa till den aktiva ingrediensen. Kebony minskar användningen av trä från sårbara och hotade regnskogar. Kebony tillverkas i anläggningar som är utformade enligt senaste teknik, utan utsläpp till den omgivande miljön.
Kebony är certifierad enligt Svanen, FSC & PFEC, se länk för mer info INFOGA LÄNK

Förutom rötskydd, vilka egenskaper har Kebony trä?

Minimalt underhåll; Kebony behöver inte någon typ av efterbearbetning bortsett från normal rengöring. Såpa, borste och vatten.

Kebony har en lägre fukthalt än obehandlat trä när det är i jämvikt med omgivande klimat. Denna effekt beror på bildandet av polymerer inuti träfibern. Processen minskar även krympning och svällning hos Kebony jämfört med ursprungs träet, normalt med 50 %. Med andra ord, formstabiliteten vid fuktvariationer är kraftigt förbättrad

Hårdheten förbättras normalt 30 till 50 % jämfört med ursprungsträet. Kebony som baseras på mjuka träslag blir då hårdare än ek medan Kebonyträ för båtdäck är hårdare än merbau och wenge.

Hur bör Kebony hanteras som avfall?

Kebony avfall kan hanteras på samma sätt som avfall från obehandlat trä. Det finns inga giftiga eller långlivade kemikalier i Kebony som utgör någon risk mot människors säkerhet eller miljön, inte ens om Kebony eldas upp.

Kan Kebony bearbetas som vanligt trä?

Ja, Kebony kan bearbetas (hyvlas, kapas, profileras, slipas etc.) som allt annat hårdträ (hardwood) Vidta normala/nödvändiga åtgärder för att skydda användaren från dammet, som är naturligt vid bearbetning av allt trä.

Vilken brandklassning har Kebony?

Kebony beklädnadsprodukter är klassificerade D-s2, d0, enligt industristandard EN 14915 för yttre träbeklädnad. Fullständig rapport tillgänglig på begäran.