Ledning & Styrelse

Ledning

Jean-Baptiste Clavel – CEO & CSO

CEO Jean-Baptiste Clavel

Jean-Baptiste anslöt sig nyligen till Kebony. Före Kebony innehade han ledande befattningar på Zodiac Pool System som President EMEA och på Coleman Company. Han har stor erfarenhet av att leda internationella företag, en förmåga att utveckla och genomföra snabbt växande strategier och omfattande expertis inom den dagliga verksamheten. Jean-Baptiste har en magisterexamen i juridik från Paris universitet och Sciences Po Paris.

Thomas Vanholme – CFO

CFO på Kebony sedan 2019. De senaste åren har Thomas bidragit till strategiska och operativa omvandlingar av flera privata equity-företag i olika branscher (byggmaterial, bil, läkemedel, medicin). Thomas har stor erfarenhet av strategisk implementering av vändning, insamling och inrättande av solida ekonomiteam. Han började sin karriär på KPMG Advisory och har en magisterexamen i kommersiell teknik. Dessutom avslutade han kurser i företagsfinansiering, riskkapital och privat kapital vid Management Schools i KU Leuven och Vlerick.

Johan den Holder – CHRO

Johan den Holder

Johan började på Kebony i februari 2022. Innan Kebony fick Johan erfarenhet från olika branscher som den petrokemiska och läkemedelsindustrin. Han har en bred erfarenhet av olika HR-ledarroller och en stor erfarenhet av alla aspekter av People & Culture-agendan inom organisationer. Drivs av att realisera effektfulla HR-praxis som bidrar till företagets strategi, har Johan en gedigen meritlista när det gäller att skapa ramar som är viktiga där människor och organisationer kan nå sin fulla potential. Johan har en examen i Human Resource Management och Organizational Management. Dessutom är han certifierad professionell coach och har genomgått olika kurser i förändringsledning och ledarskap.

Pavel Holub – CTO & COO

Pavel Holub CTO

Pavel värvades till Kebony i April 2022 som teknisk chef. Han tar med sig 24 års erfarenhet från forskning, utveckling och innovation inom byggkemi- och materialsektorerna. Innan Pavel började hos Kebony var han chef för global innovation hos Armacell – ett företag som står som uppfinnare av flexibel cellplast som används vid isolering av utrustning. Armacell är också en ledande leverantör av tekniska cellplastmaterial samt akustiska och mekaniska lösningar som skapar hållbara värden för sina kunder.

Innan Pavel kom till Armacell hade han haft ledande roller inom forskning och utveckling/innovation hos Foseco, Hexion, Momentive och Eastman. Han tar med sig en stark bakgrund på områden som innovation, forskning och utveckling, hantering av immaterialrättigheter, strategisk utveckling, samgåenden och företagsförvärv, plus erfarenheter inom förändringsarbete. Pavel har studerat polymerkemi och polymerteknik på universitetet för kemiteknik i Prag.

Liesbeth Bracke – CMO

Liesbeth Bracke CMO

Liesbeth Bracke värvades till Kebony som marknadschef i slutet av juni 2022. Hon har intresserat sig för hållbara material och hållbar produktutveckling genom hela sin karriär. Hennes längsta sammanhängande erfarenhet kommer från 11 års arbete inom planglasindustrin där hon har haft flera marknadsföringsroller på B2B-området. Hon började arbeta för AGC Glass år 2011 med ett strategiskt marknadsföringsprojekt i Brasilien. Därifrån har hon fortsatt i Europa som chef för marknadsföring, kampanjinsatser och senare  även som produktchef. Hon har också haft en global roll i arbetet med att accelerera produktutvecklingsarbete och marknadstäckning i ett globalt perspektiv.

Före AGC arbetade Liesbeth inom textil- och mjölkproduktbranscherna. Liesbeth specialiserar sig på B2B-marknadsföring och fokuserar på att bygga team med en ordentlig dos kreativitet och ett sinne för humor. Hon har en magisterexamen inom kommersiell teknik, med specialisering inom internationell affärsverksamhet och designledning. Liesbeth har genomfört vidareutbildningar för chefer på Vlerick, hon är certifierad för projektledning enligt Prince 2, och har nyligen slutfört ett IMD-program inom digitala marknadsföringsstrategier.

Styrelse

Jean-Marc Daillance – Board Chairman

Jean-Marc Daillance

Jean-Marc har varit Operating Partner på Jolt Capital SAS sedan 2012. Han är en erfaren och sofistikerad operativ chef med stark transaktionsförmåga. På Zodiac, där han ansvarade för företagsutveckling, initierade och genomförde han förvärv inom områdena fritids- och militärbåtar, swimmingpooler och utrustning för den civila flygverksamheten. Operativt utvecklade han Zodiacs marinsegment, som bestod av 6 divisioner, och genomförde flera uppbyggnader, alla globala, med en blandning av intern och extern tillväxt (24 transaktioner).

Som icke verkställande ledamot var Jean-Marc vice ordförande i tillsynsstyrelsen, ordförande i revisionskommittén och ledamot i kommittén för strategi och teknik för SAFT Group, en världsledare inom konstruktion och tillverkning av högteknologiska batterier för industrin, fram till TotalEnergies förvärv av detta börsnoterade företag. Han är också senior rådgivare på Roland Berger Strategy Consultants. Han har en ingenjörsexamen från École Polytechnique (Frankrike), en avancerad examen i datavetenskap från Telecom ParisTech och en MBA från Harvard Business School.

Dr. Cornelius Walter

Cornelius är en effektinvesterare med fokus på klimatförändringar, grön infrastruktur samt industriinnovatörer. Han investerar i och sitter i styrelsen för företag i tidiga och senare skeden med miljö-, sociala och styrningsmål och hållbara affärsmodeller. Cornelius är också rådgivare på Lightrock, en ledande global plattform för effektinvesteringar som stöds av familjen Liechtenstein. På Lightrock tillbringar han en betydande del av sin tid med att främst fokusera på energiomställning och hur man kan skala plattformen ytterligare.

Innan han inledde sin resa som investerare, styrelseledamot och rådgivare var Cornelius Senior Partner på McKinsey & Company, där han gav råd till finansiella institutioner, energiföretag, offentliga organisationer och kunder inom en lång rad andra branscher om tillväxtstrategier och storskaliga omvandlingar. Han fungerade som Managing Partner för McKinsey i Centraleuropa och innan dess Managing Partner för McKinseys Budapest-kontor.

Stig Andersen

Innan han kom till Investinor 2014 arbetade Stig på Nordea i 19 år i olika befattningar som nordisk chef för företagsanalys, direktör Corporate Finance och aktieanalytiker. Han spelade också en nyckelroll i Nordeas bevakning av den globala skogsindustrin. Stig har en doktorsexamen i skogsekonomi från Norges biovetenskapliga universitet. På Investinor är han ansvarig för 500 MNOK AUM reserverat för investeringar i den norska skogsindustrin. Han leder också Investinors skogsfond Shelterwood.

Kevin Bone

Kevin Bone, partner på Lightrock; en ledande global investerings aktör. Kevin är övertygad om att anpassningen av målstyrda entreprenörer i världsklass och stödjande kapital är avgörande för att skapa den värld vi vill leva i. Innan sin tid på Lightrock grundade Kevin en fond som stödde företag över hela sydöstra Europa. Bland annat genomfördes ett sekundärt utköp av en global portfölj av TMT-investeringar och han tillbringade 8 år med att leda utvecklingen och omstruktureringar av dessa. Kevin har en examen i japanska & ekonomi från Sheffield University, även en examen i biståndsekonomi från Chuo University, Tokyo. När han inte engagerar sig i olika välgörenhetsroller, kan Kevin hittas i boxningsringen eller på en fotbollsplan där han desperat försöker skjuta upp dagen då hans barn överglänser honom sportsligt.

Roald Borré

Roald Borré har sedan 2011 arbetat vid ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV (PMV) där han varit kapitalinvesteringchef (Head of Equity Investments) och chef för PMV-TINA efter en fem år lång period som entreprenör. Roald började sin yrkeskarriär som finansanalytiker vid Financieel Economische Tijd.1999 började han hos Puilaecto Private Bankers som Senior Fund Manager där han ansvarade för hanteringen av investeringsfonder inom olika innovationsfält – denna tjänst innehade han till 2006. Roald är icke arbetande styrelseledamot i Biocartis Group NV och sitter i styrelsen för olika portföljföretag och ingår även i flera rådgivande kommittéer. Roald Borré har en Master i ekonomi och finansvetenskap (HUB, Bryssel, 1996).

Rebekah Braswell

Grundare och CCO för Land Life Company, Rebekah Braswell, leder företagets affärs- och produktutveckling samt dess marknadsförings- och kommunikationsfunktioner. Hon arbetar dagligen med internationella företag, lokala och nationella myndigheter, ideella organisationer och stiftelser för att översätta organisationers CO2-utsläpp till storskaliga, teknikdrivna återplanteringsprojekt som hjälper till att mildra klimatförändringarna och återställa viktiga ekosystem. Innan hon började på Land Life Company var Rebekah en associerad partner med Monitor Group och arbetade med frågor om ekonomisk utveckling och livsmedelssäkerhet i Saudiarabien, Syrien, Jordanien, Rwanda och Ghana. Hon har en BA från Brown University och en MSc från Oxford University.

Didier Roux

Didier Roux, en före detta student vid ENS Saint-Cloud, medlem av CNRS från 1980 till 2005 och innehavare av CNRS silvermedalj. Han var biträdande vetenskaplig chef för Rhône Poulenc och Rhodia mellan 1997 och 2005. Han innehade positionen som direktör för FoU och innovation för Saint-Gobain-gruppen mellan 2005 och 2017 Saint Gobain. Medlem av Institut de France (Academie des Sciences) och Academie des Technologies. Han var professor vid Collège de France (2016–2017 års ordförande “Technological Innovation Liliane Bettencourt”). Han är ordförande för Unitec, vice ordförande för Foundation La Main à la Pâte.

Antoine Trannoy

Innan han kom till Antoine var han senast VD för Hoist Group France. Antoine har även tjänstgjort som CTO och direktör för Locatel, varpå det slutligen slogs samman med Hoist 2014. Antoine har också haft olika andra toppledande roller inklusive; VP Operations för Completel, CIO för AVIP/Dresdner Group, CTO för Mentum (förvärvad av InfoVista), och CTO för Fileas (förvärvad av Telespazio).

Utbildad ingenjör – utexaminerad från Telecom Sud Paris – Antoines karriär började initialt med nästan ett decennium av forskning som arbetade i högklassiga forskningslabb inklusive CERN (CH), IBM (USA), CRS4 (IT) som arbetade med nätverk och grid-projekt. Han var en del av SHIFT-projektet vid CERN som belönades med “2001 Computer World Honors” (decenniets bästa vetenskapliga tillämpning). Dessutom är Antoine den gemensamma uppfinnaren av tre patent, som lämnades in medan han var CTO för Locatel.

Antoine sitter för närvarande i styrelsen för 4JET, Interel och Kebony.

Huvudägare

Investinor Direkte AS

Investinor är ett Evergreen investeringsbolag grundat av den norska regeringen, omsättning 4.2 miljarder NOK (€ 500m).Investeringarna görs enligt likande villkor som privata bolag, dock med en klar exit strategi för alla investeringar. Investinor investerar i olistade (privata) företag som siktar på internationell tillväxt och utvidgning. Enbart minioritetsposter (mindre än 50%) i investerade företag är aktuella, fokus på sektorer med hög potential i Norge. Investinor har djup kunskap och omfattande operationell erfarenhet tex genom ICT Oil & Gas, Biotech, vattenbruk och skogsbruk.

Jolt Capital

Jolt Capital tillhandahåller tillväxtkapitalfinansiering till europeiska B2B-teknikföretag som är på väg att bli globala och med nuvarande intäkter från 15 miljoner euro till 50 miljoner euro. Leds av erfarna investerare och tidigare chefer på C-nivå driver Jolt Capital aktivt portföljbolagens expansion och exit. Jolt Capitals egenutvecklade AI-plattform, Jolt.Ninja, förbättrar exponentiellt kartläggningen av Europas teknologiska ekosystem, generering av ESG-kompatibelt avtalsflöde, due diligences och aktiviteter efter investeringar.

Lightrock

Lightrock är en global private equity-plattform som stödjer ändamålsdrivna entreprenörer som tacklar världens största utmaningar. Sedan 2007 har Lightrock investerat i företag som strävar efter skalbara och teknikdrivna affärsmodeller kring de viktigaste inverkansteman som människor, planeten och produktivitet/teknik gör gott. Lightrocks portfölj inkluderar mer än 60 snabbväxande företag, med stöd av över 50 professionella baserade i 7 städer i Europa, Latinamerika, Indien och Afrika.

Lightrock stöds av Princely House of Liechtenstein och LGT, den internationella privata bank- och kapitalförvaltningsgruppen.

Participatie Maatschappij Vlaanderen NV

PMV NV är ett flamländskt investeringsföretag, som finansierar lovande entreprenörer från start genom internationaliseringen av affärsrörelsen, även i stora infrastrukturprojekt. PMV har ett speciellt fokus på hållbar ekonomisk utveckling i Flanders, med påvisade värden för både ekonomi och samhälle. Flamländska regeringen och PMV har satt upp en unik investeringsfond som kallas TINA; en marknadsdriven investeringsfond hanterad av PMV, som aktiverar 200 million euros i riskkapital. Denna kapitalförstärkningsinnovation, låser upp strategisk potential och accelererar kommersialism.

SFPI-FPIM

Det statliga holding- och investeringsbolaget grundades i november 2006 och ägs av belgiska staten. SFPI-FPIM har tre missioner: att stimulera offentliga initiativ till nytta för den belgiska ekonomin, ge stöd till privata företags utveckling och tillväxt, och, vid särskild anmodan, förvaltning av strategiska tillgångar åt den belgiska staten (delegerade uppdrag). Bolagets primära fokus ligger på inhemsk flygteknik, flygplatser, nätverk (leverans och infrastruktur), fastigheter och innovation. Några av företagets viktigaste aktieinnehav är Belfius, BNP Paribas, Bpost, Brussels Airport Company, Euronext och Fluxys.

Övriga

Goran Enterprises Limited

Munich Venture Partners

Munich Venture Partners är tillhör Venture Kapital. Bolaget är lett av senior managers från högteknologi- och energi industrin. Som huvud partner till Fraunhofer-Gesellschaft, en av världens ledande forsknings organisationer för tillämpad forskning, så investerar Munich Venture Partners i utvalda högteknologiska uppstartsbolag inom miljöteknik och energi sektorn.