Kebony kontra Termiskt Modifierat

Kategori

Jämförelser

I en värld av modifierade träslag finns det många olika versioner. Men alla modifieringsprocesser ser inte likadana ut, så hur ser man skillnaden? Här är fem huvudkategorier som hjälper dig att skilja mellan Kebony och termiskt modifierade träprodukter.

Modifieringsprocessen

Kebony använder en patenterad och proprietär modifieringsprocess som kallas furfurylering. Furfurylering använder en biobaserad vätska som kallas furfurylalkohol som härrör från jordbruksväxtavfall. Furfurylalkohol injiceras i splintvedscellerna som binds permanent samman i kombination med värme. Detta resulterar i att ett barrved omvandlas permanent och får samma egenskaper som ett hårdträd. Även om man använder kemikalier är produkten giftfri både under användning och när användningen upphör. Kebony har en garanti på 30 år.

Termisk modifiering av trä är en kemikaliefri process där trä värms upp i en ugn till temperaturer mellan 180 ºC och 230 ºC. Detta resulterar också i en permanent förändring av träcellerna vilket skapar förbättrad hållbarhet och prestanda. Termisk modifiering är mycket vanlig och många företag använder en variant av denna vetenskap. De flesta termiskt modifierade träslag har en garanti på högst 25 år.

Vinnare: Eftersom Kebonys process innebär förtjockning av träceller medan termisk modifiering tunnar ut träcellsväggar och ökar sprödheten, går fördelen till Kebony

Hållbarhet (Kebony kontra Termiskt Modifierat)

Kebony har en permanent svullen och stabil cellvägg som ger en lång livslängd och dess prestanda liknar tropiskt hårdträ. Furfuryleringsprocessen skapar ett motstånd mot mikrobiellt sönderfall, ökad dimensionsstabilitet, hårdhet, styvhet och en kontrollerad fukthalt. Av dessa skäl erbjuder Kebony 30 års garanti på Kebony-produkter.

Termiskt modifierade träslag bakar ut träsockret som är en näringskälla för insekter, samtidigt som man kontrollerar träets fukthalt för att få en produkt som är mer stabil än den ursprungliga arten. På grund av att man avlägsnar ämnen från träcellerna, är termiskt modifierat trä mindre populärt för vältrafikerade tillträdesområden som strandpromenader eller kommersiella terasser. Som terass eller platsmöbler har träslaget den nackdelen att cellväggarna har en minskad tjocklek som gör dem känsliga för cellkollaps, vilket gör att träet har en benägenhet att slitas på platser med hög belastning.

Vinnare: Kebony för ökad hållbarhet som trallprodukt

Underhåll

Båda produkterna vittrar till en fin silverpatina och kräver inget annat underhåll än vanlig rengöring. Kebonyträet har 30 års garanti – i jämförelse med de flesta termiskt modifierade barrträslag som helt saknar garanti. Vissa termiskt modifierade hårdträslag har en garanti på 25 år beroende på tillverkare och träslag.

Eftersom båda produkttyperna är naturträ, kan de rengöras med tvål och vatten eller med lätt högtryckstvätt. Båda produkterna kan också ha fläckar eller vara färgade baserat på tillverkarens specifikationer.

Vinnare: Oavgjort, med en liten fördel till Kebony tack vare en längre garanti

Miljöpåverkan (Kebony kontra Termiskt Modifierat)

Kebony är det ultimata alternativet till tropiska hårdträn. Kebony använder FSC®-certifierade snabbväxande träd som bara tar 30 år att bli fullvuxna, vilket ger dem en total livscykel som kommer att överleva många tropiska hårdträd. Träden kommer från hållbart skötta skogar som alla är FSC®-certifierade. I jämförelse har Ipé och andra tropiska hårdträd en 100-årig mognadsgrad och de hämtas genom regnskogsskövling eller olaglig avverkning. Kebony-modifieringsprocessen är också ren och giftfri.

Termisk modifiering används på en mängd olika träslag beroende på tillverkare, från icke FSC®-certifierad furu och hårdträ som ask. Tall är ett snabbväxande barrträd, medan ask tenderar att ha en längre tillväxtcykel och mindre progressiv återplanteringsplan, vilket ökar den totala miljöpåverkan. Träd som växer långsammare fungerar bättre för termisk modifiering eftersom träcellsväggarna tunnas ut under modifieringsprocessen.

Transport och sjöfart är en annan sak att tänka på när det gäller miljöpåverkan. Kebony tillverkas i Norge och Belgien, termiskt modifierade produkter tillverkas i både USA och internationellt. En vanlig missuppfattning är att sjöfart internationellt ökar koldioxidavtrycket avsevärt för en produkt, men på grund av fartygets massiva kapacitet är sjöfrakt dubbelt så bränsleeffektiv som en järnvägsvagn och nästan 10 gånger effektivare än långtradare.

Vinnare: Båda är betydligt mer hållbara än tropiska hårdträd, men eftersom Kebony kan använda de snabbast växande träden i de bästa klimaten i världen har de en definitiv fördel gentemot termisk modifiering

Värde

Värdet beror vanligtvis på projektets användning och mål. Kostnadsskillnaden mellan Kebony och liknande termiskt modifierade produkter varierar mycket mellan tillverkare samt på basen av region. En annan faktor som man bör beakta är den totala ägandekostnaden. Om ett projekt är designat för att hålla länge, vill du använda en produkt som är utformad för att hålla lika länge som de andra materialen som används.

Vinnare: Det beror på projektet.

Domen (Kebony kontra Termiskt Modifierat)

Vi kan inte tala för alla termiskt modifierade produkter, men vanligtvis skapar furfurylerat trä som Kebony en mer hållbar produkt än termisk modifiering när man använder samma art och dimensioner. Vi uppmanar dig att göra din egen research och välja den produkt som bäst passar dina specifika behov.