När Lake Washington Girls Middle School och Giddens School gick samman för att skapa ett modernt och hållbart campus för båda skolorna, användes Kebony Clear och Character för beklädnad av campusbyggnaderna. Two Schools fungerar inte bara som ett exempel på ett holistiskt utbildningscampus, utan också som ett nav i samhället.