I Wantagh, New York ligger Jones Beach Energy & Nature Center. Detta center är en unik utbildningsinstitution som erbjuder möjligheter att lära sig om hur mänskligt liv, energianvändning och miljöskydd är sammankopplade. Jones Beach Energy & Nature Center erbjuder en mängd olika program och evenemang som hjälper besökarna att lära sig hur man blir en engagerad miljöförvaltare. Användningen av Kebony Clear-trädäck på platsen ligger i linje med centrets netto-noll-byggnadsmodell.