Michael Goorevich Designar Nashvilles Tolkning av Modern Arkitektur

Kategori

Bloggar

“Som arkitekt för hem, får jag jobba med människors drömmar. Jag är i drömaffären.” – Michael Goorevich


Michael Goorevich är en oberoende arkitekt med en enmansstudio belägen i Nashville, Tennessee. Hans studio fokuserar till stor del på bostadsprojekt som innefattar skräddarsydda, moderna hem. Goorevich reste runt en tid innan han bosatte sig och öppnade en egen studio, där han arbetade för mindre arkitektfirmor både i Toronto och Nashville. Under denna tid blev han fascinerad och lockad av modern arkitektur och tog beslutet att gå in i vad han kallar “drömaffären”. 

“Att hjälpa till att forma någons sätt att leva i världen är speciellt.” – Michael Goorevich 

När han tillfrågades om sitt arbete, sa Goorevich att det bästa med hans jobb är “att göra drömmar till verklighet”. Hans jobb fokuserar på att skapa en vision som uppstår från de vardagliga problemen i hans kunders liv, vilket han anser vara ett privilegium. Goorevich förstår sina kunders situation, att bygga ett skräddarsytt hem är ett stort, dyrt och svårt företag. Han ser sitt jobb som mer än bara att skapa intressanta byggnader, eftersom varje projekt är förankrat i en kunds vision om hur de vill leva i världen. Goorevich nämnde att hans favoritprojekt alltid är det senaste projektet han arbetat med, eftersom allt han väljer att ta sig an vid en viss tidpunkt blir det viktigaste för honom. Han finner intresse i processen, och varje nytt projekt ger ny glädje till den processen. Av alla de projekt han har arbetat på, har det aldrig varit ett som Goorevich inte har funnit djupt gripande. 

 

Goorevich beskrev sin erfarenhet med Kebony som “kort men intensiv”. Han upptäckte Kebony-produkter för tre år sedan genom Delta Millworks, och såg snabbt potentialen för utforskning med materialet. Han hade försökt hitta rätt sätt att införliva modern arkitektur i mellersta Tennessee, och Kebony visade sig passa utmärkt med hans idé om ett mer modernt stugboende. Goorevich använde först Kebony till en veranda för att testa hur väl han gillade produkten, och har sedan dess använt den på fem Nashville-projekt som sträcker sig från den första verandan hela vägen till ett hem helt klätt i Kebony. 


He stated that he was drawn to Kebony for several reasons, including that clients like the look of the modified wood both when it is new and when it fades into a silver-gray patina. He compared the fading process to a well-loved pair of jeans- the color change happens unevenly and naturally, based on overhangs and orientations. The climate in middle Tennessee is surprisingly harsh, with very hot summers and real, cold winters. Goorevich has been happy with Kebony’s ability to withstand these weather extremes. In addition, the unfinished wood is proving to be successful, as he has not seen issues with typical pests such as carpenter bees.

Goorevich shared that while his work has primarily been with modern homes, it is beginning to shift to the commercial side with his acceptance of some business projects. He mentioned that he would love to see Kebony used in more public spaces in middle Tennessee, as the material fits seamlessly with the climate, location, and culture in the area.

Learn more about Michael Goorevich:
Michaelgoorevich.com
Instagram: michaelgoorevicharchitect