Arkitekterna på kalifornienbaserade Fernau & Hartman fick i uppdrag att skapa ett energieffektivt andra hem för en familj i Palo Alto som skulle förena arkitektoniska och landskapsmässiga element för att ta in utomhusmiljön. Arkitekternas största utmaning var att få plats med huset på den smala delen av en L-formad tomt, där familjens huvudhus redan stod på den intilliggande delen.

Med modern design i åtanke skapade arkitektbyrån ett 4 012 kvadratmeter stort kilformat hus på den lilla tomten, omgivet av landskapselement som hjälper till att väva samman de två husen. Kebony-trä användes vid utformningen av fasaden – ytterligare en metod för att smälta samman huset med dess omgivning.