Kebony var det material som valdes när Nordens första miljömärkta skola skulle byggas i Røyken i utkanten av Oslo i Norge. Resultatet är Sydskogens skola, en fantastisk plats att vara på – och att lära sig.

Det officiella nordiska miljömärket Svanen ställer höga krav. Så tuffa att de stränga kraven på byggmaterial överstiger de krav som ställs av tillsynsmyndigheterna. Därför var det viktigt för det företag som fick uppdraget att bygga Sydskogens skola att göra rätt materialval. Kebony är en miljöteknik som ger alternativ till hotade tropiska träslag och konventionellt tryckimpregnerat trä. Detta harmonierar perfekt med Svanens krav på att det virke som används i byggnaden ska vara hållbart producerat. Att bevara jordens viktiga skogsresurser kräver långsiktighet och Kebony är ett klimatsmart val.

Inget lämnas åt slumpen

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man bygger en skola. Man kan välja att följa en välbekant väg eller att förnya sig. Det senare var det djärva val som gjordes av byggentreprenören Bermingrud och arkitektbyrån tegn_3, med fullt stöd från Røyken kommun. Kebony blev snart det föredragna materialet för skolans fasader, både av estetiska och praktiska skäl.

Inspirerande färgsättning

“När vi kom in i bilden var många av de andra materialen redan bestämda, så det var viktigt för oss att välja en färgsättning som skulle hålla i många år framöver”, säger tegn_3:s arkitektteam. Träpanel och en design med färgglada ytor ger byggnaden ett lekfullt utseende, samtidigt som den smälter in fint i skolans trädgård och gröna omgivningar. Universell utformning är en integrerad del av projektet, där användningen av färger och kontraster framhäver strukturella egenskaper och skapar både rumslig variation och kontinuitet. Intuitiv wayfinding är en prioritet för att göra det enkelt för de boende att ta sig från A till B i byggnaden.

Arkitekterna från tegn_3 använde olika färger på de olika entrédörrarna för att göra det enkelt för eleverna att hitta sin egen ingång.

“De färgglada detaljerna kommer att försköna lokalerna när de åldras”, förklarar arkitekterna. Kebony är ett naturmaterial som ändrar färg med tiden. Idag är de nya fasaderna bruna, men de kommer gradvis att övergå till Kebonys karakteristiska silvergrå patina.

Miljövänliga funktioner

För att uppfylla Svanens stränga krav på energiprestanda har entreprenören bland annat installerat solpaneler på taket. Sydskogens skola är ett så kallat passivhus, vilket innebär att dess energibehov är 25 procent lägre än för en konventionell byggnad. Målet var att bygga en miljövänlig skola där de boende trivs både inomhus och utomhus.

“Ett bra inomhusklimat är särskilt viktigt för en utbildningsinstitution, och därför har Kebony en luftgenomsläpplig, naturlig fasad. Skolan kommer att rymma cirka 400 elever och lärare, och vi är övertygade om att de kommer att trivas i en byggnad i samklang med naturen”, förklarar arkitekterna.

Att hålla i flera år

En annan viktig aspekt när man bygger en skola är att den måste kunna stå emot många års användning. Att kompromissa med kvaliteten är därför inte ett alternativ.

“Fasadbeklädnaden i Kebony kommer att bli ännu mer tilltalande med tiden, men det är också ett väderbeständigt material som står sig väl mot tidens tand”, förklarar arkitekterna. Detta sätter standarden för en skola som kommer att ta emot generation efter generation av skolbarn, och vi hoppas att det kommer att inspirera andra skolutvecklare att göra liknande “gröna” val.

För information: Sedan Sydskogens skola stod klar i början av läsåret 2019 har tegn_3 gått samman med Gottlieb Paludan Architects från Danmark. Det nya företaget verkar nu under namnet Gottlieb Paludan Architects.