Denna sportförskola är designad av det danska företaget KANT och har plats för totalt 154 barn.

Visionen är att förverkliga både hållbarhet och utrymme för lek och rörelse. Idrottsförskolan är ett pilotprojekt inom certifieringssystemet Green Building Council Denmark (DGBC) med fokus på materialval, hållbarhet och bedömning av livstidskostnader.

Därför har hållbara principer varit på agendan under hela planerings- och byggprocessen, från den första idéskissen och byggprogrammet till utförandet. Kebony Clear valdes på grund av dess gröna egenskaper, eftersom det har det nordiska miljömärket “Svanen” och är FSC®-certifierat. Dessutom är Kebony mycket hållbart och helt säkert och giftfritt.

“Vi har skapat en byggnad som är konsekvent i sitt materialval, som är robust och som aktivt förhåller sig till sina användare. Den måste tåla att användas. Dessutom har det varit en ambition att sätta pedagogik och rörelse i centrum – låt arkitekturen uttrycka detta fokus”, säger Uffe Bay-Smidt, partner på KANT.