Pier 26 i Hudson River Park är en samhällspark med fokus på flodekologi som inkluderar ett konstgjort träsk som kallas The Tide Deck. Detta konstgjorda steniga kärr byggdes på en betongplattform och skapade tidvattenbassänger genom att juxtaposera stenblock. Pier 26 erbjuder också flera andra olika miljöer, ekologiska habitat och höjder. Hållbarhet var viktigt för arkitekten i projektet, vilket ledde till valet av Kebony-trä för gångvägarna. Kebony har också förmågan att klara det hårda maritima vädret. Piren kommer i slutändan att innehålla ett utbildningscenter för estuarier, en lekplats och fler olika våtmarksarter.