Hållbarhet och miljöhänsyn var ledorden när en av Europas största kontors- och lagerbyggnader skulle uppföras i Mölndal utanför Göteborg. Med sin unika karaktär och miljöaspekt blev Kebony förstahandsvalet som ytterpanel och resultatet har blivit en helt enastående design. 

– Att bygga en av Europas största kontors- och lagerbyggnader helt i trä har krävt både engagemang och nytänkande. Resultatet är helt unikt, slår Johann Johansson hos entreprenören Exli AB fast.

Det var Exli som lade fram tanken på att bygga ett kontorshus helt i trä för Sjöklint Agenturer. Företaget säljer exklusiva kläder och har modeagenturer över hela världen. Den nya kontorsbyggnaden skulle vara hållbar och använda smarta, miljövänliga och nya materialval och arbetssätt. Exli tror på att använda trävirke utifrån ren miljösynpunkt, men anser också att det får en positiv effekt på hur man ser på Sjöklint.

– Till skillnad från många andra projekt som designas och byggs i dag, så tror vi på det mervärde som finns i en långsiktig och hållbar design. Med tiden har synen ändrats på byggandet av både privata hem, kontor och lager. Quick fix-konstruktion är varken hållbart, billigt eller särskilt smart på sikt, anser Johansson.

Hela projektet för det så kallade Kretskortet genomsyrades av hållbarhetskonceptet. Det lyftes fram och diskuterades på alla design- och konstruktionsmöten. Alla var inblandade i diskussionerna. Resultatet har blivit att både anställda och underleverantörer har bidragit och kan känna stolthet över att ha varit inblandade i ett projekt som detta.

Entreprenör Johansson hade bra erfarenhet av att använda Kebony i privata hem och upplever att kunder reagerar mycket positivt när Kebony föreslås som leverantör.

– Utöver miljöaspekten och materialets karaktär, gillar vi enkel installation och tydliga instruktioner. Dessutom får vi alltid bra stöd direkt från fabriken när det uppstår oklarhet på bygget, påpekar han, och tillägger att reaktionen på Kretskortet har varit överväldigande positiv.

– Det har varit väldigt positivt! Den återkoppling vi får är att människor gillar både husets design och valet av material. Även Mölndals kommun har kommenterat byggnaden och projektet som något väldigt positivt för området.

Fakta om Kretskortet

  • Kontors- och lagerbyggnad
  • Designad och byggd av Exli AB
  • Yta 1 750 m2
  • Projektet pågick 2015-2017