Kebony och CustomBeach installerade mer än 900 kvadratmeter miljövänligt Kebony-trä för Miami Science Barge, ett flytande ekologiskt laboratorium och ett offentligt miljöutbildningscenter.

Pråmen, som sjösattes i april 2016 i Biscayne Bay, kommer att ge STEM-studenter (Science, Technology, Engineering and Maths) möjlighet att utforska ny grön teknik och det marina livet. Pråmen välkomnar elever i åldrarna 6-18 år och kommer att erbjuda guidade studiebesök, rundturer och workshops. Dessutom gav Kebony bort 250 växtpinnar och frön i trä för att fira den stora öppningen och uppmuntra eleverna att tänka hållbart långt efter sitt besök på pråmen.