I Hjorthagen i Stockholm har Sweco på ett smart sätt designat en ny cykel- och gångbro.

Intill bron finns en mycket gammal ek, som är betydelsefull för samhället och viktig att bevara. Därför är bron, som är 28,6 m lång, böjd för att ge trädet gott om utrymme att fortsätta växa.

Både brons gångbana och en del av räcket har tillverkats av Kebony Character. Kebony valdes på grund av dess höga hållbarhet och slitstarka egenskaper eftersom bron kommer att behöva tåla omfattande cykel- och gångtrafik. Detta är en av de första gångerna som Kebony har använts till en bro i Sverige.