Fontaine Plaza ligger i norra Austin vid Austin Community College (ACC) Highland Campus och var tidigare entrén till Highland Mall, som stängde 2015. Utvecklaren Redleaf Properties, i samarbete med Austin Community College, tog sig an uppgiften att förnya och vitalisera den tidigare gallerian till ett aktivt och livligt utbildningsdistrikt. McCann Adams Studio stod för huvudplaneringen av projektet.

Platsen har designats av studio dwg och har fått sitt namn av pastor Jacob Fontaine, som var en frigiven man, civil ledare, kyrkogrundare och utbildare. Hans kärlek till utbildning och starka känsla för samhället var en inspirationskälla, och designen hedrar platsens historia som ett nav för samhället och utbildning, samtidigt som den innehåller adaptiv återanvändning av återvunna material och design med låg miljöpåverkan.

Kebony Character-beklädnad används för de bänkar som placerats ut i parken, samt som grundfundament för alla de vackra levande ekarna i områdets periferi.