Detta pittoreska familjehus ligger inbäddat i kanten av tidvattensaltmarsken vid Bohicket Creek på Johns Island. Husägarna hade en snäv budget och letade efter material som skulle hålla i det sydliga kustklimatet. Huset är byggt för att hålla länge, och konstruktionen tar även hänsyn till en framtida höjning av havsnivån.

Bohicket House har en linjär form och utgör en skiljevägg mellan träsket och skogen. Med beklädnad av Kebony Character uppmuntrar hållbara byggmaterial till harmoni med den omgivande miljön.