Hållbarhetsrapport 2022

Kategori

Bloggar, Nyheter

Ledande tillverkare av hållbart trä förnyar sitt engagemang för en grönare framtid i byggbranschen

[9 juni, 2023] Med lanseringen av sin nya hållbarhetsrapport befäster Kebony sin position som ledande producent av hållbart trämaterial och som en pionjär inom arbetet för en grönare byggbransch.

Rapporten ger en grundlig och transparent utvärdering av det norska teknologibolagets arbete med hållbarhet och är ett föredöme för andra bolag inom byggbranschen, som är en av världens mest förorenande branscher. Kebonys hållbarhetsrapport visar att det är möjligt att kombinera starka kommersiella resultat med miljömedvetenhet och ansvarig affärsverksamhet. 

Baserat på FN’s hållbarhetsmål visar hållbarhetsrapporten att Kebony medvetet arbetar för att förbättra sina ESG-resultat varje år. Data för 2022 bygger på en väsentlighetsanalys genomförd under 2021, och rapporten identifierar två huvudområden där bolaget kan förbättra sin påverkan på miljön. Dessa inkluderar att vidta åtgärder för att använda trämaterial som hämtas från områden närmare företagets huvudmarknader, samt att utforska alla möjligheter att minska koldioxidavtrycket i varje fas av företagets produktionsprocess. 

Genom en patentbelagd behandling producerar Kebony modifierat trämaterial med unika egenskaper. Produkterna är Svanenmärkta, miljövänliga, hållbara och estetiskt tilltalande, samtidigt som de hjälper till att minska byggbranschens användning av tropiskt hårdträ och på så sätt förhindra avskogning av jordens värdefulla kolreserver. 

Rapportens analys av växthusgaser visar att Kebony har minskat sina egna utsläpp inom alla godkända scope 1, scope 2 och scope 3-kategorier. Samtidigt har de ökat investeringarna i forskning och utveckling till 1,5 miljoner dollar under 2022, samt utvidat möjliga användningsområden och förbättrat prestandan hos Kebony-teknologin för nya, lokalt producerade arter av hållbart trä. Rapporten lyfter också fram betydelsen av innovativa träprodukter för att hantera klimatkrisen. Om hela Ipe-trämärket på marknaden i USA och EU under 2022 hade ersatts med Kebonys produkter skulle det leda till en uppskattad minskning av utsläppen med 143 000 ton CO2. 

Genom att erbjuda en transparent och öppen bedömning av det senaste året, samtidigt som den blickar framåt, ger rapporten en sammanfattning över Kebonys potential och vilka ekonomiska och operativa åtgärder som krävs för att uppnå målet om nettonollutsläpp senast 2035. Rapporten förklarar också planerna inför den kommande lanseringen av ett nytt forskningsprogram för naturliga, biobaserade produkter. Dessa planer är goda exempel på Kebonys arbete med att säkerställa konkreta och positiva förändringar för den globala byggbranschen. 

I samband med publiceringen av hållbarhetsrapporten kommenterade Jean-Baptiste Clavel, VD för Kebony, följande: 

“Med Kebonys unika teknologi har vi under lång tid levererat viktiga lösningar för att möta globala utmaningar med utsläpp av växthusgaser och avskogning av regnskogar. Att ha en positiv påverkan på miljön är mycket viktigt för organisationen och vår dagliga verksamhet, och vi kommer att fortsätta utveckla vår strategi och praxis för att skapa en hållbar framtid för byggbranschen globalt.”

Kebonys hållbarhetsrapport för 2022 kan laddas ner här.