Koldioxidavtryck: Kebony vs. tropiska lövträslag

Kategori

Jämförelser

Träarkitektur är en växande trend

Träarkitektur blir en alltmer populär trend över hela världen. Många arkitekter och byggherrar väljer att bygga med tropiska lövträslag, som Ipe, framför andra byggmaterial, från trall till beklädnad och till att utforma strukturen för en hel byggnad. Träarkitektur ger ett modernt intryck, och de rena linjerna och den minimalistiska estetiken är drivkrafterna bakom denna trend.

Problemet med överanvändning av tropiska lövträd

Det problem vi stöter på när denna trend växer är dock att den globala efterfrågan på dessa tropiska lövträd inte kan tillgodoses på ett hållbart sätt. Avskogningen sker i en alarmerande takt, och våra nuvarande mönster kan inte upprätthållas över tid. Så vad kan vi göra för att uppnå det fantastiska utseende och den känsla som design med tropiska lövträslag ger, samtidigt som vi minskar vårt koldioxidavtryck?

Minska ditt koldioxidavtryck med Kebony

Lösningen är Kebony. Kebonys modifierade träteknik är en patenterad process som utvecklats i Norge och som förbättrar egenskaperna hos hållbara barrträd med en biobaserad vätska. Processen modifierar träets cellväggar permanent, vilket ger Kebony premiumegenskaper för lövträ och en rik brun färg i två enkla steg. Resultatet av modifieringsprocessen är enastående stabilitet, maximal hårdhet och garanterad hållbarhet. Viktigast av allt är att Kebonys koldioxidavtryck är betydligt lägre än konkurrerande tropiska lövträslag, som t.ex. Ipe. För att specificera är Kebonys koldioxidavtryck 15 gånger mindre än Ipés koldioxidavtryck, vilket framgår av diagrammet nedan.
Följande faktorer påverkar denna minskning av koldioxidavtrycket:

  1. Kebony har 30 års garanti och en förväntad livslängd på 50-100 år. Ipe har däremot ingen garanti och en förväntad livslängd på endast 25-75 år. Eftersom Kebony-träet har längre livslängd behöver man inte byta ut det och använda mer trämaterial.
  2. Kebony pine växer till sig på 30 år och tar bara 3 dagar att modifiera. Ipe däremot växer till sig på 80-100 år. Kebony pine ersätts i mycket högre grad än Ipe. Faktum är att Ipe avverkas och inte ersätts alls.
  3. I Radiata-tallskogar växer det 2 träd för varje avverkat träd, från skogar som förvaltas på ett hållbart sätt. Ipe växer däremot sparsamt i den täta regnskogen.

Totalt sett växer den furu som används för Kebony snabbare än Ipe, den ersätts i snabbare takt och mer furu kan växa i hållbart förvaltade skogar jämfört med den mängd Ipe som växer i den tropiska regnskogen. Kebony har åtagit sig att främja och utöva socialt ansvar för att förbättra miljön på ett sätt som skapar en bättre framtid, och vi skulle gärna hjälpa dig att minska ditt koldioxidavtryck genom att välja Kebony för ditt nästa trädesignprojekt.