Tide Deck vid Pier 26: Hudson River, Manhattan New York

Kategori

Bloggar

Ett levande laboratorium 

Pier 26 vid Hudson River Park i Manhattan, New York, öppnade nyligen igen för allmänheten med uppdaterade gångvägar i Kebonyträ och ett miljövänligt nytillskott i slutet. Parken fokuserar i hög grad på flodens ekologi, och skapandet av ett nytt människoskapat saltkärr kallat The Tide Deck ligger i linje med denna vision. 

Vi använder parken som vårt levande laboratorium.”

-Carrie Roble, VP för Estuary and Education, Hudson River Park Trust

The Tide Deck är ett människoskapat stenigt saltkärr byggt på en betongplattform med stålpelare som sticker ner i flodbotten. Tidvattensbassänger i det steniga saltkärret skapades genom att samla stora stenar på strategiska platser. Sävgräs insatt i polyester på plattformen gjorde växtligheten i kärret möjlig. Rundtursgrupper och skolgrupper kan besöka området för att se våtmarken översvämmad vid högvatten, och kan studera ekosystemet som finns i Hudsonflodens flodmynning. 

Utöver The Tide Deck inkluderar Pier 26 också flera olika miljöer och höjder. Besökare kan se ekologiska livsmiljöer under sin promenad, såsom skogsklädda områden, kustgräsmarker och maritima snår. Våtmarken och Hudsonfloden avslutar promenaden ner längs piren i stor stil. Kebonyträ valdes för gångvägarna då det passade bra med arkitekternas mål om en hållbart designad pir. Kebony är också tillräckligt hållbart för att uthärda hårt väder, som kan drabba den marina miljön. 

Parken återöppnade vid en perfekt tidpunkt, med människor som höll avstånd utomhus under Covid-19-pandemin. Dessa utmärkta funktioner är dock inte allt som är på gång i detta projekt. Pier 26 kommer i slutändan att ha ett “Estuarium”, vilket kommer att vara ett utbildningscenter. En lekplats kommer att anläggas på platsen, och fler arter kommer att återfinnas i våtmarkens miljö över tid. Framtiden ser således ljus ut för denna underbara plats! 

KREDITS: 

FOTOGRAFIER AV MAX GULIANI FÖR HUDSON RIVER PARK 

Press: The New York Times: At the End of Pier 26- A Surprise