Pergola eller lusthus i trä – välja rätt virke till utomhuspergola

Kategori

Bloggar

Pergola trä: Hitta det optimala trävalet till ditt lusthus eller pergola

En pergola eller ett lusthus tillför en trädgård, en terrass eller ett däck utan tak en fantastisk accentstruktur. De är oerhört mångsidiga och det idealiska sättet för att skilja en sitt- eller umgängesyta från resten av gården. Dessutom brukar pergolor vara ganska lätta att bygga, eftersom de oftast har en rektangulär design, saknar tak och främst består av balkar och stolpar.

I första hand används trä för att bygga pergolor, eftersom det brukar vara lätt att få tag i, är lätt att arbeta med och hållbart när det utsätts för utomhusförhållanden. Men innan du rusar iväg till brädgården för att skaffa material bör du tänka igenom vilket slags trä som är bäst för ditt projekt och dina behov.

Man kan bygga en pergola av i det närmaste vilken sorts trä man vill, men dessa tre huvudtyper är de bästa alternativen för en konstruktion av proffskvalitet.

Trätyper för pergola och lusthus:

  • Tryckimpregnerat trä – budgetalternativet för byggen med mer begränsade krav på utseende
  • Tropiskt hårdträ – ett dyrt och vackert alternativ, men svårt att hitta FSC-certifierat trä
  • Modifierat trä – det bästa valet för optimalt utseende, pris och resultat

Tryckimpregnerat trä til pergola

 

När budgeten är en viktig faktor vid valet av material är tryckimpregnerat trä ofta det alternativ man föredrar. Det är lätt att arbeta med, mycket mångsidigt beträffande vad man kan göra med det och det finns på i det närmaste varje byggmarknad eller brädgård. Genom den behandlingsprocess det genomgår blir träet mer motståndskraftigt mot röta, nedbrytning och insekter, vilket gör det till ett hållbart alternativ för utomhustillämpningar som en pergola. Men de kemikalier som används i tryckbehandlat trä kan vara mycket giftiga, vilket är allt annat än idealiskt för något som människor och husdjur kan komma i kontakt med.

Även om tryckimpregnerat trä verkligen är kostnadseffektivt, kanske de flesta husägare inte tycker det ser särskilt tilltalande ut. Tryckimpregnerat trä har ofta en grön nyans eller blå strimmor, vilket är skälet till att det normalt inte ses som något toppenval för projekt som kräver utseende. För att nå bästa möjliga utseenderesultat väljer de flesta att betsa det i önskad färg när man bygger en pergola med denna typ av trä. Samtidigt som det är trevligt att kunna välja färg på betsen, innebär det också ett dyrare projekt, med ytterligare kostnader för underhåll i framtiden, när det blir dags att betsa om och täta träet.

I grund och botten är tryckimpregnerat trä helt klart ett gångbart alternativ för pergolor, men om man tar hänsyn till underhållskostnaderna är det kanske inte lika ekonomiskt fördelaktigt som det framstår. Dessutom kan de kemikalier som trycks in i träet vara skadliga för människor och djur.

Tropiskt hårdträ 

För övertygade träälskare är tropiskt hårdträ ett svårslaget alternativ för en pergola i riktigt trä. Många känner till att tropiskt hårdträ är perfekt för utomhusprojekt (t.ex. plankdäck, beklädnad osv.), vilket gör det till ett toppenval för pergolor. Bland de vanligaste arterna av tropiska lövträd finns teak, ipe, mahogny och rosenträ. Utöver att de är vackra, är tropiska lövträslag eftertraktade för sin höga densitet och tålighet mot väder och vind.

Janka-klassningen rör just ett träslags densitet eller hårdhet. Ju hårdare ett träslag är, desto starkare och mer motståndskraftigt blir det. För att sätta in tropiska lövträslag i ett sammanhang, kan man nämna att tryckbehandlad Southern Yellow Pine, amerikansk furu, har en Janka-klassning på 690 och redwood, amerikansk sekvoja, en på 450. Ipe (som även betecknas brasiliansk valnöt) har en Janka-klassning på över 3 500. Alla tropiska lövträslag har en Janka-klassning på 1 500 eller mer, och många har en på 2 000 och högre.

Så varför byggs då inte alla pergolor i tropiskt lövträ?

Ja, de tre viktigaste problemen är tillgång, kostnad och skonsamhet – eller brist på sådan – mot miljön. Tropiskt hårdträ kan vara svårt att köpa in och även efter att man hittat en leverantör kan man bli chockad när man upptäcker hur dyra några av träslagen kan vara. En pergola tillverkad av tropiskt lövträ blir tre ggr. dyrare än en pergola i amerikansk sekvoja av hög kvalitet och prisskillnaden blir ännu större mer dramatisk om man jämför med en pergola i tryckbehandlat trä. Även under omständigheter där priset inte är något problem ser man på tropiskt lövträ med oblida ögon på grund av att det är ogynnsamt mot miljön. Mycket av det tropiska lövträet har inte avverkats inom ramen för ansvarsfullt skogsbruk, vilket har lett till förödande skövling av några av jordens mest värdefulla skogar. Det tar minst hundra år för dessa träd att växa och mogna, så utan ansvarsfulla skötsel- och återplanteringsplaner kan den tilltagande användningen av tropiskt lövträ som byggmaterial i slutänden betyda att dessa skogar går helt förlorade.

Så samtidigt som tropiska lövträslag ger enastående hållbarhet, har kostnaden, tillgängligheten och skadorna på miljön en tendens att dämpa deras popularitet när det handlar om pergolor och andra byggprojekt utomhus.

Modifierat trä til pergola

(The Apollo by Landscape Architect Bureau [LAB] LLC, photo by Sean O’Rourke Photography)

Modifierat trä är kanske det perfekta alternativet för en otroligt stark pergola som ger riktig träkaraktär, utan att skada miljön
Modifierat trä använder hållbara och snabbväxande arter och förbättrar träets cellstruktur med en giftfri biobaserad vätska. När denna process är klar är träets cellväggar mycket tjockare, vilket gör att det får egenskaper som det mest hållbara tropiska lövträslag. Dessutom har modifierat trä en vacker finish som lyfter fram den naturliga trästrukturen, vilken med tiden nöts ned till en silvergrå patina (liksom ovan nämnda arter).

En enorm fördel med modifierat trä är hur hållbart det är för en träprodukt. Det ligger faktiskt i nivå med komposit- och andra icke-trämaterial.
Kebony Clear (Montereytall) modifierat trä har en Janka-klassning på 1 618, vilket gör det till ett virke med mycket hög densitet, med egenskaper som man skulle förvänta sig hos tropiskt lövträ. Det bästa av allt är att Kebony modifierat trä inte kräver någon ytbehandling och bara den mest grundläggande rengöring i form av skötsel. Detta material är mycket fukthärdigt, så till den grad att det ofta används till kajer och bryggor. Det gör det perfekt för en krångelfri pergola med lång livslängd i fuktiga, kust- och områden med hög luftfuktighet.

Dessutom lämnar Kebony modifierat trä otroliga 30 års garanti på sina produkter, vilket är exceptionellt jämfört med resten, där man får anstränga sig för att få någon som helst garanti.

Vilket trä du väljer till din pergola avgör hur länge din konstruktion håller, hur mycket underhåll den kräver och – i slutänden – hur stor glädje du får ut av den. Väg samman hållbarheten med vad du tilltalas av utseendemässigt och välj modifierat trä till din pergola för bästa resultat.